De Glind, vee-evacuatie

Co van Soesbergen (1923) was in de winter van 1939 al ingedeeld als koedrijver. Met hem waren nog vier of vijf andere jongens die deze taak hadden gekregen. Co was met zijn zestien jaren de jongste. Hij woonde op boerderij Bitterschoten aan de Helweg. In de winter hielden de koedrijvers bijeenkomsten om de zaak door…

Informatie over De Glind, vee-evacuatie

Co van Soesbergen (1923) was in de winter van 1939 al ingedeeld als koedrijver. Met hem waren nog vier of vijf andere jongens die deze taak hadden gekregen. Co was met zijn zestien jaren de jongste. Hij woonde op boerderij Bitterschoten aan de Helweg. In de winter hielden de koedrijvers bijeenkomsten om de zaak door te spreken en de evacuatie van het melkvee van De Glind goed voor te bereiden. Zo zijn ze in februari alle betreffende boeren langsgegaan om de veestapels te merken: de koeien kregen allemaal een klodder verf op hun flank. Elke boerderij kreeg een eigen kleur, met de bedoeling dat de boeren later hun eigen vee weer terug zouden krijgen. Op de ochtend van 10 mei 1940 werd Co wakker en hoorde het gegons van vliegtuigen. ‘Oorlog, oorlog’, riep zijn vader. Co en zijn vader zijn evengoed de koeien gaan melken die in een weiland iets verderop aan de overkant van de Helweg liepen. Meteen na het melken kreeg Co bericht van de bureauhouder van de fokvereniging, Wim Hoogendam, hoofdleider voor de veeafvoer van De Glind, dat hij zich klaar moest maken om de koeien weg te brengen. Om 10.00 uur liepen de koeien op de onverharde Postweg richting Barneveld. Alleen de melkkoeien gingen mee, de rest van het vee bleef achter op de boerderijen en moest het daar maar zien te redden want ook hier moesten alle bewoners weg. Enkele koedrijvers fietsten vooruit om de boeren te waarschuwen hun uitrit – met mankracht – af te sluiten en hun koeien aan te leveren: een aanzwellende en steeds groter wordende kudde. Tegen alle mensen die ze onderweg tegenkwamen werd geroepen te helpen de koeien waar nodig tegen te houden, en ze de goede kant op te leiden. De koedrijvers waren te herkennen aan de witte band die ze om hun linkerbovenarm droegen. De koeien renden in het begin wel eens, maar hielden dat nooit zo lang vol, en dan liep de hele kudde weer in een rustig tempo voort. Soms gebeurde het dat een koe zich bedacht, omkeerde en hard terugrende, meteen ging dan een stel koeien mee. Dat hielden ze langer vol. Het was dan nog het moeilijkst om ze weer in de goede richting te krijgen. Bij deze escapades zijn ook heel wat voortuinen vertrapt.

Tegen vijf uur in de middag bereikten zij de voorlopige eindbestemming. Een weiland achter het Schaffelaarse Bos van ongeveer vier hectare waar alle koeien in werden gejaagd: dit veld heeft nu de naam Koeweide. Daar werden de koeien ook gemolken; de koedrijvers lieten de melk maar in het land lopen. Niet dat de koeien veel melk gaven; ze waren helemaal over hun toeren en hadden de hele dag gelopen en geen eten gehad. In de wei waar ze nu liepen was ook niet veel te eten, het was al kaalgevreten toen ze er aankwamen en met honderden koeien op zo’n stukje gras valt er weinig te grazen. Water was er wel, het land was omzoomd met grachten, zodat ze in elk geval wel konden drinken. De bewoners van Barneveld waren geëvacueerd naar Ermelo. Ook de koeien uit deze streek waren geëvacueerd. Naar Kootwijkerbroek. Maar dat wisten deze jongens niet. Dit hele gebied lag binnen bereik van het artillerievuur van het Nederlandse leger. En het is dan ook wel vreemd dat deze weilanden – zij het voorlopig – als vluchtoord voor het melkvee van De Glind waren aangewezen. Na het melken gingen Co en de jongens de kroeg in: café Versendaal. De eerste nacht brachten ze grotendeels door in het café en ze sliepen daarna in de omtrek, zomaar ergens buiten.

Routes langs De Glind, vee-evacuatie

De genoemde routes passeren De Glind, vee-evacuatie en zijn geschikt voor wandelen, fietsen of skeeleren. Ontdek ze op jouw favoriete manier.

Ontvang de laatste updates

De Glind, vee-evacuatie

Co van Soesbergen (1923) was in de winter van 1939 al ingedeeld als koedrijver. Met hem waren nog vier of vijf andere jongens die deze taak hadden gekregen. Co was met zijn zestien jaren de jongste. Hij woonde op boerderij Bitterschoten aan de Helweg. In de winter hielden de koedrijvers bijeenkomsten om de zaak door…
Open in Google Maps

Adresgegevens


alternatieven

We hebben nog meer aanbod

Naast De Glind, vee-evacuatie heeft de regio nog veel meer bezienswaardigheden in deze categorie.

In 1939 en 1940 is langs het Valleikanaal, daar waar deze verder van de oude dijk af ligt (naast woonwijk 't Vliet en bedrijventerrein De Horst) nog een tweede dijk aangelegd. Hier lag dus een dubbele dijk. De nieuwe dijk lag evenwijdig aan en op ruim tweehonderd meter van de oude dijk. Het zand voor…

GUL Placeholder Empty

Voorposten Asschat verdedigde de andere toegangsweg vanuit het oosten: de Asschatterweg. De stellingen van Voorposten Asschat bevonden zich in de Asschatterkeerkade en in het voorwerk de Schans. In tegenstelling tot die van Stoutenburg waren deze voorposten wat beter geoutilleerd. In Asschat waren betonnen kazematten, een gietstalen koepelkazemat, lignissen, een hulpverbandplaats, verbindingsloopgraven, schuilnissen, groepsschuilplaatsen, hulpposten, latrines,…

GUL Placeholder Empty

Inundatie In de derde week van september 1939 werd overgegaan tot inundatie van het Grebbeliniegebied. Begonnen werd met de Vijfde Kom, de Asschatterkom. Het was de eerste kom die onder water gezet werd en deze actie gold als ‘proefinundatie'. De kom lag voor het grootste deel in Leusden en deels in Woudenberg. Op 18 september…

GUL Placeholder Empty

Evacuatie naar ErmeloOp 10 mei 1940 klonk om vier uur in de vroegte hoorngeschal, de oproep voor alle in Achterveld gelegerde militairen om naar hun stellingen te gaan. De hele familie Boersen hielp mee om de kapitein en de luitenant de deur uit te helpen. Beide ransels moesten gevuld worden, het noodzakelijkste meegenomen. Nog voor…

Kerk-Achterveld

In de ochtend van vrijdag 11 mei 1940 om 8.00 uur moesten de Stoutenburgers zich verzamelen bij Jan van den Hengel, ‘Jan de Bakker' genoemd, op de driesprong in Stoutenburg. Vanaf de driesprong liepen de vluchtelingen langs Den Eng richting Amersfoort. Bertus Huurdeman (1927) en zijn familie van boerderij Den Eng liepen dus weer langs…

GUL Placeholder Empty

Evacuatie en vernieling boerderij Al meteen na het melken in de ochtend op 10 mei 1940 kwam op De Johanneshoeve de aanzegging dat zoon Jan van den Berg (1921) moest vertrekken met de koeien. Van vrijwel elke boerderij kwamen er ook één, soms twee koedrijvers mee, dat kon een zoon zijn of een knecht. De…

GUL Placeholder Empty

Brug over het Valleikanaal die een grote rol speelde in de Tweede Wereldoorlog.

Horstbrug

De 60 kilometer lange Grebbelinie liep dwars door Leusden. Bij de aanleg van de Grebbeliniedijk in de achttiende eeuw werden komkeringen aangelegd om het water van de inundaties tegen te houden. Er waren in 1940 in totaal elf kommen, elk met een keerkade.

schaatsende-militairen

Voorposten Stoutenburg komt voort uit de dappere weerstand die in mei 1940 is geboden tegen oprukkende Duitse troepen. Daarmee droegen de militairen van het 16e Regiment bij aan de verdediging van Amersfoort.

Voorposten-Stoutenburg

De Moespot is een voormalige school waar het akkoord van Achterveld, ook wel de voedselconferentie, werd getekend.

De-Moespot