Skip to Content

Treekermeertje

Mooi meertje op Landgoed Den Treek Henschoten, ver weg van de begaande paden.

Het Treekermeertje is aan het begin van de 20ste eeuw ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Het meertje wordt daarom
ook wel de “Veenplas” genoemd. Het kwel- en regenwater wordt door enkele stuwen vastgehouden.
In 2002 is het helemaal uitgebaggerd omdat het dreigde dicht te groeien. Ook het bos eromheen is gekapt en de grond afgeplagd. Er komen planten als de zonnedauw en jeneverbes voor. Daarom is het gebied niet voor publiek toegankelijk.

Routes langs deze bezienswaardigheid

Treekermeertje op Landgoed Den Treek Henschoten

Hardloop- of wandelrondje schijnvliegveld

Een mooie wandeling of hardlooproute over het zuidelijk deel van landgoed Den Treek - Henschoten.

Meer informatie over deze activiteit​

Startpunt: Parkeerplaats Treekerpunt aan de Treekerweg in Leusden
Meer informatie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram